/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  Нашите објави

  • svg
   Објавено на февруари 1, 2022 Од Vukanovska Во Објави

   Врз основа на член 22 од Законот за вработени во јавен сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) а согласно член член 13,14, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи

  • svg
   Објавено на јануари 26, 2022 Од Vukanovska Во Објави

   Врз основа на член 22 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) и  член 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи (Службен

  • svg
   Објавено на декември 29, 2021 Од Vukanovska Во Објави

   Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи, член  20-г и 20-д од Законот за вработените во јавниот сектор,   член 37-љ и член 37-м од Законот за јавните претпријатија и член 16  од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас како и пријава за

  • svg
   Објавено на декември 14, 2021 Од Vukanovska Во Објави

   Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи, член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор, член 37-е и 37-и од Законот за јавните претпријатија, ВД Директорот на Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово (скратен назив: ЈП Куманово План Куманово)објавува

  • svg
   Објавено на август 3, 2021 Од Vukanovska Во Објави

   Врз основа на член 22 од Законот за вработени во јавен сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) а согласно член член 13,14, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи

  • svg
   Објавено на јули 28, 2021 Од Vukanovska Во Објави

   Врз основа на член 22 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) и  член 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи (Службен

  • svg
   Објавено на мај 6, 2021 Од Vukanovska Во Објави

   Врз основа на член 22 од Законот за вработени во јавен сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) а согласно член член 13,14, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи

  • svg
   Објавено на април 27, 2021 Од Vukanovska Во Објави

   Врз основа на член 22 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македобија бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 143/2019 и 14/20) и  член 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи (Службен

  • svg
   Објавено на март 25, 2021 Од Vukanovska Во Објави

   Врз основа на член 37-н и 37-њ од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на Република Македонија бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.275/19) и член 6 од Законот за вработените во

  • svg
   Објавено на февруари 17, 2020 Од Vukanovska Во Објави

   На ден, 14.02.2020, во просториите на Општина Куманово, ЈП Куманово-план Куманово потпиша договори за соработка со Архитектонски Факултет, Градежен Факултет и ИЗИИС при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје. Потпишувањето на договорите има за цел продлабочување на соработка во областа на урбанизмот, архитектурата, градежништвото и заштита на културното наследство.

  Горе