/ За поубаво Куманово.
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Куманово-план седиште

ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

Контактирајте не

За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

* Please Fill Required Fields *
img

Контакт телефон

031 438 615

Работно време

Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Куманово-план седиште

  ул. Гоце Делчев бр. 34, Куманово, 1300, Република Македонија

  Контактирајте не

  За секаков вид на прашања, користете ја оваа форма за контакт:

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Контакт телефон

  031 438 615

  Работно време

  Понеделник до Петок 08:00 до 16:00

  ОДЛУКА за избор на кандидат по јавен повик заради ангажирање на лице кое поседува важечко овластување за изработка на проектна документација од областа на сообраќајно инженерство

  Објави / февруари 16, 2022

  Врз основа на член 35 од Статутот на Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови КУМАНОВО-ПЛАН Куманово (скратен назив: ЈП Куманово План Куманово), ВД Директорот на ден 16.02.2022 година донесе

  О Д Л У К А

  за избор на кандидат по јавен повик заради ангажирање на лице кое поседува важечко овластување за изработка на проектна документација од областа на сообраќајно инженерство

  1.Се избира лицето Ељмир Мустафаи од Тетово, по јавен повик на јавно претпријатие за просторни планови КУМАНОВО ПЛАН Куманово заради ангажирање на лице кое поседува важечко овластување за изработка на проектна документација од областа на сообраќајно инженерство.

  2.Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

   

  Бобан Николовски

  ЈП„Куманово-план“
  ВД Директор

  Горе